ตราสัญลักษณ์ธนาคารกรุงเทพ

Mar 30

ตราสัญลักษณ์ธนาคารกรุงเทพ

วิธีทำภาพ banner สำหรับตัวแทน pickywink ตราสัญลักษณ์ธนาคารกรุงเทพ.

วิดีโอ ตราสัญลักษณ์ธนาคารกรุงเทพTH Sarabun PSK ออกแบบโดย คุณศุภกิจ เฉลิมลาภ (หม�

กิ๊กดู๋ สัปดาห์หน้า: กิ๊กดู๋ 2 พฤษภาคม 2560 ประชันเงาเสียง และ สงครามเพลง เป็นการพบกันของจังหวัดใด ห้ามพลาดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตราสัญลักษณ์ธนาคารกรุงเทพ

ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างงาน สร้างทักษะ และสร้างตลาดทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้บริโภคที่สามารถเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ที่มีความหลากลายมากขึ้นต่อไป

ฟอนต์เหล่านี้เป็นหนึ่งในโครงการเผยแพร่ฟอนต์ลิขสิทธิ์จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งฟอนต์.คอมเป็นผู้ร่วมเผยแพร่ในวงกว้าง ดังนั้นกรุณาอ่านสัญญาอนุญาตที่แนบไปกับตัวฟอนต์ด้วยนะครับ

TH Charmonman ออกแบบโดยคุณเอกลักษณ์ เพียรพนาเวช

ดาวน์โหลด! ฟอนต์: TH Charmonman สร้างสรรค์โดย: SIPA ดาวน์โหลดแล้ว 1,958,359 ครั้ง

TH Krub ออกแบบโดยคุณเอกลักษณ์ เพียรพนาเวช

ดาวน์โหลด! ฟอนต์: TH Krub สร้างสรรค์โดย: SIPA ดาวน์โหลดแล้ว 729,774 ครั้ง

TH Srisakdi ออกแบบโดย ทีม อักษราเมธี (คุณไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์,คุณบวร จรดล)

ดาวน์โหลด! ฟอนต์: TH Srisakdi สร้างสรรค์โดย: SIPA ดาวน์โหลดแล้ว 1,036,966 ครั้ง

TH Niramit AS ออกแบบโดย ทีม อักษราเมธี (คุณไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์,คุณบวร จรดล)

ดาวน์โหลด! ฟอนต์: TH Niramit AS สร้างสรรค์โดย: SIPA ดาวน์โหลดแล้ว 1,008,456 ครั้ง

TH Charm of AU ออกแบบโดย คุณกัลยาณมิตร นรรัตน์พุทธิ

ดาวน์โหลด! ฟอนต์: TH Charm of AU สร้างสรรค์โดย: SIPA ดาวน์โหลดแล้ว 1,356,594 ครั้ง

TH Kodchasan ออกแบบโดย คุณกัลย์สุดา เปี่ยมประจักพงษ์

ดาวน์โหลด! ฟอนต์: TH Kodchasan สร้างสรรค์โดย: SIPA ดาวน์โหลดแล้ว 580,259 ครั้ง

TH Sarabun PSK ออกแบบโดย คุณศุภกิจ เฉลิมลาภ (หม�

Source: http://www.f0nt.com/release/13-free-fonts-from-sipa/


ตราสัญลักษณ์ธนาคารกรุงเทพ