ระบบ otc คือ อะไร

Apr 23

ระบบ otc คือ อะไร

ข้อมูลเหล่านี้เขียนขึ้นมาเพื่อให้คำแนะนำ สำหรับนักเทรดที่ยังไม่รู้จักตลาด Forex เลยหรือนักเทรดมือใหม่ ให้เข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในตลาด Forex ในแบบที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

ซึ่งถ้าจะกล่าวไปแล้ว ข้อเสนอเหล่านี้คือการล้อมคอก เพื่อไม่ให้วัวหายอีกครั้ง ปัญหาทั้ง 4 ด้านเป็นสิ่งที่สหรัฐมีบทเรียนราคาแพง (เรียกว่าหลายล้านล้านดอลลาร์) ได้รั


ระบบ otc คือ อะไร

Speculative Gradeวิดีโอ ระบบ otc คือ อะไร

HOW TO เอาแผ่นเกมเก่า มาจ่ายเป็นค่าเกมใหม่ ที่ Vaaluu.com ง่ายโคตรๆ

อ่านเกี่ยวกับ ระบบ otc คือ อะไร

ตลาด Forex เทรดอะไร? คำตอบคือ เทรดค่าเงิน

การเทรด forex คือการซื้อขายค่าเงิน หากเราซื้อค่าเงินอีกค่าเงินหนึ่งเราก็ขายค่าเงินอีกค่าเงินหนึ่งในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะเทรดผ่านโบรกเกอร์หรือว่าดีลเลอร์นั่นเอง แต่ละครั้งจะเทรดเป็นคู่

ตัวอย่างเช่น ค่าเงินยูโรและค่าเงินดอลล่าร์ (EUR/USD) หรือค่าเงินปอนด์และค่าเงินเยน (GBP/JPY)

เพราะคุณไม่ได้ซื้ออะไรที่เป็นรูปร่างจับต้องได้จริงๆ การเทรดแบบนี้จึงค่อนข้างทำให้สับสน

ให้ลองคิดถึงว่าคุณกำลังซื้อหุ้นโดยที่บริษัทที่คุณซื้อหุ้นของเขานั่นก็คือประเทศที่คุณถือค่าเงินนั่นเอง

สมมติ คุณซื้อเงินเยน หมายถึงคุณกำลังลงทุนในเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นอยู่ ซึ่งราคาของค่าเงินนั้นจะสะท้อนภาวะของตลาดที่ผู้คนในตลาดคิดว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต

โดยทั่วไป ผลพวงของค่าเงินค่าเงินหนึ่งที่มีต่ออีกค่าเงินหนึ่ง จะสะท้อนถึงเศรษฐกิจประเทศหนึ่งที่เปรียบเทียบกับอีกประเทศหนึ่งอยู่

ซึ่งจะแตกต่างกับตลาดทุนอื่นๆ เช่น ตลาดหุ้นนิวยอร์ค

ตลาด Forex ไม่มีที่ตั้ง คือไม่มีศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน ตลาด Forex จะทำการซื้อขายผ่านระบบ OTC (Over the Counter) ที่เรียกว่า Interbank market นั่นเอง

เนื่องจากตลาดทั้งหมดทำการซื้อขายในระบบ electronic ด้วยระบบเครือข่ายของธนาคาร จึงสามารถทำการซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่วงปลายปี 1990 มีแต่รายใหญ่ๆเท่านั้นที่เทรดในตลาดนี้ ซึ่งเงินที่คุณต้องมีในการเทรดตลาดนี้ในตอนนั้นคือ 10 ถึง 50 ล้านดอลล่าร์ ส่วนใหญ่จะเป็นธนาคารหรือสถาบันการเงินขนาดใหญ่ ที่ไม่ใช่รายย่อยอย่างปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม เพราะพัฒนาการที่รวดเร็วของอินเตอร์เน็ต บริษัทรับเทรด forex สามารถที่จะให้เราเปิดบัญชีที่ใช้ในการเทรดให้กับรายย่อยอย่างเราในปัจจุบัน

สิ่งที่คุณต้องมีในการเทรดคือ คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตความร็วสูง และที่ขาดไม่ได้คือข้อมูล ซึ่งหาได้จากเว็บไซต์ต่างๆ

ข้อมูลเหล่านี้เขียนขึ้นมาเพื่อให้คำแนะนำ สำหรับนักเทรดที่ยังไม่รู้จักตลาด Forex เลยหรือนักเทรดมือใหม่ ให้เข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในตลาด Forex ในแบบที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

Source: http://www.kobsak.com/?p=543


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระบบ otc คือ อะไร

ระบบ otc คือ อะไร

HOW TO เอาแผ่นเกมเก่า มาจ่ายเป็นค่าเกมใหม่ ที่ Vaaluu.com ง่ายโคตรๆ

วิดีโอ ระบบ otc คือ อะไรสิ่งที่คุณต้องมีในการเทรดคือ คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตความร็วสูง และที่ขาดไม่ได้คือข้อมูล ซึ่งหาได้จากเว็บไซต์ต่างๆ

ด้านสุดท้าย – การทำงานร่วมกันระหว่างประเทศ ต้องให้ประเทศอื่นๆ มีเกณฑ์การกำกับดูแลที่มีคุณภาพสูงเช่นเดียวกับที่สหรัฐใช้บังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกณฑ์การกำกับสถาบันการเงิน การหลบเลี่ยงภาษี และการฟอกเงิน ในประเทศที่มีความหย่อนยานในเรื่องสถาบันการเงินของตน ไม่ว่าจะเป็นไปจากความไม่สามารถ หรือจากความตั้งใจที่จะเป็นแรงจูงใจให้มาตั้งในประเทศของตนเอง เพราะตรงนี้ หลายประเทศมองว่าเป็นจุดบอด ของระบบที่มองไม่เห็น

รายละเอียดของการแปลความหมายสัญลักษณ์ Credit rating ต่างๆ มีดังนี้March 27, 2009 Posted by KOBSAK (ADMIN) New Rules of the Road

ช่วงนี้ อยากจะมาพูดคุยกันต่อ ในเรื่องที่คุณ Timothy Geithner รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯได้ไปชี้แจงที่คณะกรรมาธิการด้านการให้บริการทางการเงิน ของสภาผู้แทนราษฎร์สหรัฐ เกี่ยวกับแผนการปฏิรูประบบการเงิน ที่ต้องหยิบยกขึ้นมาเล่าให้ฟัง ก็เพราะเรื่องนี้มีความสำคัญใน 3 ประเด็น

ร่างพิมพ์ใหม่ – ข้อเสนอของคุณ Geithner จะเป็นร่างพิมพ์ของบ้านใหม่ของระบบการเงินสหรัฐ ที่จะใช้ไปในช่วงอีกหลายๆ สิบปีข้างหน้า เช่นเดียวกับช่วงที่เกิด Great Depression เมื่อ 80 ปี ที่แล้ว ที่ทำให้เกิดองค์กรสำคัญๆ ทางการเงินขึ้นมา เช่นสถาบันประกันเงินฝาก หรือ ระบบประกันสังคมเป็นต้น ซึ่งใช้มาจนถึงทุกวันนี้

G20 – เป็นข้อเสนอที่สหรัฐจะเอาไปใช้หารือกับกลุ่ม G20 ที่จะมีการหารือกันในวันที่ 2 เมษายน

ตัวอย่างในการปฏิรูปให้กับประเทศอื่นๆ ในช่วงต่อไป เพราะทุกคนเจอปัญหาเดียวกัน และกำลังแสวงหาคำตอบ

สหรัฐกำลังทำหน้าที่เป็นผู้นำในการตอบคำถาม ทำให้เราต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้เข้าใจที่มาที่ไปของบ้านใหม่หลังนี้ที่เราจะอยู่ด้วยกันอีกเป็นเวลานาน

ที่คุณ Geithner เสนอจะแก้ไขมีอะไรบ้าง

Geithner บอกว่า เมื่อทบทวนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว คงจะแก้แบบซ่อมเล็ก อุดปะในจุดต่างๆไม่ได้ จะต้องยกเครื่องครั้งใหญ่ เพื่อสร้างกฎเกณฑ์ใหม่ให้กับระบบ ที่ Geithner เรียกว่า New Rules of the Road ที่จะมาทดแทนกฎหมายและระบบต่างๆ ที่เขียนขึ้นและใช้มาแล้วเกือบ 80 ปีตั้งแต่การเกิด Great Depression ซึ่งไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมทางกรเงินใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลก

ข้อเสนอประกอบด้วยประเด็นสำคัญ 4 ด้าน

ด้านแรก – การดูแลแก้ไขปัญหาความเสี่ยงของระบบการเงินทั้งระบบ ที่ในอดีต เคยคิดกันว่าเพียงดูแลให้สถาบันการเงินแต่ละแห่งมีความเข็มแข็ง มีเงินทุนพอที่จะยืนหยัดอยู่ได้ ก็น่าจะพอแล้ว แต่ตัวอย่างจากกรณี Lehman และ AIG ที่ชี้ชัดว่า เวลาสถาบันการเงินหนึ่งล้ม จะสร้างปัญหาให้กับระบบการเงินทั้งระบบ ด้วยเหตุนี้จะต้องมองความเสี่ยงจากองค์รวม

ด้านที่สอง – การปกป้องผู้บริโภคและนักลงทุน เช่นในกรณีของสินเชื่อ Subprime ที่ถูกหลอกให้กู้ หรือกรณีของ Bernard Madoff ที่ถูกหลอกให้ลงทุน

ด้านที่สาม – การกำจัดช่องโหว่ในการกำกับดูแลสถาบันการเงิน ที่ปัจจุบัน สหรัฐมีองค์กรกำกับดูแลหลายแห่งมาก เช่น Fed กลต. ประกันภัย สถาบันประกันเงินฝาก รวมทั้งผู้กำกับดูแลระดับมลรัฐต่างๆ ซึ่งหลายครั้ง จะเกี่ยงกันว่าเป็นเรื่องของใคร ทำให้หลุดและมีช่องโหว่เกิดขึ้นได้ เช่น กรณีของ AIG กับ CDS ที่ทำไปโดยไม่ได้รับการกำกับดูแลจากทางการ จนกลายเป็นปัญหาที่แก้ไม่หลุด

ด้านสุดท้าย – การทำงานร่วมกันระหว่างประเทศ ต้องให้ประเทศอื่นๆ มีเกณฑ์การกำกับดูแลที่มีคุณภาพสูงเช่นเดียวกับที่สหรัฐใช้บังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกณฑ์การกำกับสถาบันการเงิน การหลบเลี่ยงภาษี และการฟอกเงิน ในประเทศที่มีความหย่อนยานในเรื่องสถาบันการเงินของตน ไม่ว่าจะเป็นไปจากความไม่สามารถ หรือจากความตั้งใจที่จะเป็นแรงจูงใจให้มาตั้งในประเทศของตนเอง เพราะตรงนี้ หลายประเทศมองว่าเป็นจุดบอด ของระบบที่มองไม่เห็น

ซึ่งถ้าจะกล่าวไปแล้ว ข้อเสนอเหล่านี้คือการล้อมคอก เพื่อไม่ให้วัวหายอีกครั้ง ปัญหาทั้ง 4 ด้านเป็นสิ่งที่สหรัฐมีบทเรียนราคาแพง (เรียกว่าหลายล้านล้านดอลลาร์) ได้รั

Source: http://jubtadoo.com/forex/index.html